Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

Τραγούδια των Τζουμέρκων: Της άπιστης γυναίκας

29. Της άπιστης γυναίκας

Τριών μερών, τριών μερών ημούν γαμπρός – νο
Τριών μερών ημούν γαμπρός, δώδεκα χρόνους σκλάβος
Δώδεκα χρόνους σκλάβος, δώδεκα χρόνους σκλάβος
( κατά αυτόν τον τρόπο τραγουδιέται και συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο και παρακάτω )
Ποτέ μου δεν εξάδεια – τον ύπνο να χορτάσω
Στο χέρι μου ακούμπησα – λίγο ύπνο να πάρω
Κ’ είδα ένα όνειρο κακό – κακό ήταν για μένα
Είδα φωτιά στα σπίτια μου – παντρεύεται η καλή μου
Και τότε αναστέναξα – και σείσκε το σαράι
Αν είναι από τους δούλους μου – μισθό να τ’ς αβγατίσω
Κι αν είν’ από τους σκλάβους μου – για να τους απολύσω
Εγώ ήμουν π’ αναστέναξα – και σείσκε το σαράι
Είδα φωτιά στο σπίτι μου – παντρεύεται η καλή μου
Κατέβα κάτω στον ταβλά – και διάλεξε τους μάρκους
Και πάρκε μάρκο γρήγορο – γρήγορα να σε πάει
Βιτσιά δίνει στο μάρκο του – στη βρύση ξεπεζεύει
Καλημερά σου κόρη μου – καλώς τον τον διαβάτη
Το γάμο όπου πέρασε – που θα τον απαντήσω;
Αν έχεις μάρκο γλήγορο – στην εκκλησιά θα τ’ς εύρεις
Κι αν είν’ ο μάρκος σου αργός – στο σπίτι θα τους φτάσεις
Βιτσιά δίνει του μάρκου του – στην εκκλησιά πηγαίνει
Ξερ’ το ζακόνι του χωριού – τους ξένους πως τιμάνε
Βάνουν τη νύφη στο χορό – και την κρατάει ο ξένος
Και στο χορό που χόρευαν – βγάζει την αρραβώνα
Στη νύφη δίνει κέρασμα – κι εκείνη τη γνωρίζει
Στην αγκαλιά του ρίχνεται – και το χορό σκορπάει
Όλοι να πάτε σπίτια σας – γαμπρός και καλεσμένοι
Παππά μ’ ν’ αλλάξεις τα χαρτιά – ν’ αλλάξεις τα στεφάνια
Εμένα μου ‘ρθε ο άνδρας μου – το πρώτο μου στεφάνι.

0 Responses to “Τραγούδια των Τζουμέρκων: Της άπιστης γυναίκας”

Δημοσίευση σχολίου